zakładanie ogrodów

Działki, na jakich powstają domy są różnorakich kształtów, jak także posiadają często nierówności spowodowane wcześniejszymi wykopami bądź po prostu teren macierzysty był pagórkowaty, czy działka znajduje się na skarpie nigdy nieformowanej. Trzeba takie działki wyrównać, niwelując jej powierzchnie tak, aby była jak najmniej uciążliwa w przyszłym użytkowaniu. Ważnym zadaniem jest użyźnienie wierzchniej warstwy gleby, tak, aby posadzone rośliny i trawnik miały jak najwięcej składników mineralnych do prawidłowego wzrostu. Stosuje się wymianę bądź dowóz żyznej gleby a także wymieszanie jej z rodzimą glebą i użyźnienie poprzez zastosowanie nawozów mineralnych.


Jest to najlepszy czas, aby wykonać wykopy pod instalacje automatycznego nawadnia a także oświetlenia. Nie przeszkadzają nam w tym momencie jeszcze ścieżki, podjazdy a także altany.